Wetten en KB's

KB 12 augustus 1993 - KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen.pdf
KB 13 juni 2005 - KB betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.pdf
KB 16 januari 2006 - KB betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk.pdf
KB 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risicos van blootstelling aan asbest.pdf
KB 16 November 1972 - Wet betreffende de arbeidsinspectie.pdf
KB 17 juni 1997 - KB betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisering op het werk.pdf
KB 19 Januari 2005 - KB tot wijziging van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen.pdf
KB 20060316 - Asbest.pdf
KB 21 september 1988 - KB betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid.pdf
KB 25 januari 2001 - KB betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.pdf
KB 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.pdf
KB 25 maart 2007 - KB betreffende de erkenning van ondernemingenen werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen.pdf
KB 27 maart 1998 - KB betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.pdf
KB 28 mei 2003 - KB betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.pdf
KB 31 augustus 2005 - KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.pdf
KB 4 mei 1999 - KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten.pdf
KB 4 mei 1999 - KB betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen.pdf
KB 6 juli 2004 - KB betreffende de werkkledij.pdf
KB 7 juli 2005 - KB betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk.pdf
MB 7 mei 1999 - MB betreffende het signaliseren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.pdf
Welzijnswet.pdf
Wet 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.pdf

CODEX