News

Veiligheidscoördinatie in tijden van Covid-19

We kunnen alle veiligheidscoördinatoren ten stelligste aan raden om volgende in hun coördinatiedagboek te vermelden:

COVID-19 Pandemie

Alle actoren en alle wederzijdse belanghebbenden bij elk bouwproject dat actueel aan de gang is, worden uitgenodigd om samen te beraadslagen en te beoordelen in hoeverre de bouwactiviteiten kunnen worden voortgezet, rekening houdend met de nieuwe vereisten noodzakelijk voor het indijken en het bestrijden van het COVID-19-virus. Er moet worden gegarandeerd dat de mensen die op de site circuleren en handelen te allen tijde de sociale afstand van MINIMUM 1,5 m kunnen respecteren.

Het is ook nodig om het toezicht te garanderen dat nodig is voor een goed beheer van de gezondheid en veiligheid van de bouwplaatsen. Zo moet de coördinatie van veiligheid en gezondheid in het kader van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen operationeel blijven, zonder welke de bouwwerkzaamheden moeten worden onderbroken.

NACE-BEL-code voor veiligheidscoördinator: 74.909

Leden Raad van Bestuur vanaf 23 maart 2018.

 

Agenda

 

 

 

 

Documenten leden

Leden van VC-CS kunnen via onderstaande logingegevens de voor hen beschikbare documenten raadplegen en downloaden, gebruikersnaam en paswoord werden per e-zine verzonden. Leden die dit niet ontvangen hebben kunnen dit opvragen via info@vccs.be
Link: ftp://files.ftp-vccs.be/

meer

Lijst gecertificeerde coordinatoren

Hierbij vindt u de lijst van gecertificeerde veiligheidscoördinatoren.

  •  
  •  
  •  
  •  

Wat is VC-CS

VC-CS is de contactvereniging voor veiligheids-coördinatoren in de bouwsector. De werd in maart 2000 opgericht om de in ons land aanwezige veiligheids-coördinatoren samen te brengen in een vereniging die als spreekbuis zou fungeren tegenover de andere partners van de bouwsector en tegenover de buitenwereld.

Onze partners.

 

     

 

                          

Onze sponsors.