Beroepsaansprakelijkheid van de veiligheids - en gezondheidscoördinatoren

In uw dagdagelijkse activiteiten als veiligheids- en gezondheidscoördinator bestaat altijd de kans dat u een fout maakt en aldus een derde schade berokkent. U bent persoonlijk gehouden om de schade toegebracht door uzelf (of door een persoon waar u verantwoordelijk voor bent) te vergoeden. Dit kan tot aanzienlijke schadevergoedingen leiden die u aan een derde dient te betalen.

VC-CS stelt reeds gedurende jaren alles in het werk om het imago van het beroep van veiligheids- en gezondheidscoördinator te beschermen, alsmede de persoonlijke en financiële belangen van haar leden, door een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor te stellen die aan hun eisen voldoet.

Polis BA 2019

Via onderstaande link heeft u zicht op de dekkingen en premies voor de verzekering BA.

Nota BA 2018